Brief van bestuur en directie aan Supportersverenigingen

Onderstaande brief is door bestuur en directie van NEC verstuurd aan het bestuur van de Supportersvereniging NEC, het bestuur van HKN en aan het Supporterscollectief naar aanleiding van de actie die voorafgaand aan de wedstrijd NEC-PSV is gehouden.

Supporterscollectief
Supportersvereniging NEC
HKN

Nijmegen, 22 september 2004

Onze referentie: 04.279

Betreft: Discussie met betrekking tot clubcultuur en clubbestuur

Geacht bestuur,

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen PSV van afgelopen zaterdag 18 september hebben wij kennis genomen van pamfletten die werden uitgedeeld evenals een tweetal spandoeken met de teksten “Ter nagedachtenis aan NEC” en “ Door dit bestuur einde volksclub cultuur”.

Na afloop van de wedstrijd is tijdens het feest van de supportersvereniging door Hans van Delft gereageerd op de uitingen van de spandoeken.

Door middel van dit schrijven hebben het bestuur en de directie van NEC nadrukkelijk de behoefte hier verder op in te gaan.

Voor de volledigheid wordt vermeld dat in de week voorafgaand aan de wedstrijd tegen PSV een vooraankondiging heeft plaatsgevonden waarbij goedkeuring is gevraagd de desbetreffende spandoeken te mogen ophangen. Uiteindelijk hebben het bestuur en de directie hier op de wedstrijddag goedkeuring aan gegeven. Wel vinden we het onacceptabel en verwerpelijk dat de reguliere supportersvereniging deze actie heeft ondersteund hetgeen mede wordt bevestigd door de medeondertekening van de “rouwadvertentie”. In de week voorafgaand aan de wedstrijd had immers een regulier overleg met hen plaatsgevonden, waarbij door hen (vooralsnog) geen melding is gemaakt van de op handen zijnde actie.

Van een groot aantal supporters is tevens vernomen dat zij de opzet van deze “rouwadvertentie” geheel ongepast en onacceptabel vinden als gevolg van het feit dat zij recentelijk ervaringen hebben gehad met overleden familie en/of kennissen. Ook wij betreuren dit ten zeerste.

Wij vragen ons sterk af of de gedragenheid van het spandoek “ Door dit bestuur einde volksclub cultuur” door velen wordt ondersteund en derhalve representatief is voor de gehele supportersaanhang van NEC

Zoals bij u bekend is wordt op maandag 18 oktober de traditionele supportersavond gehouden. Overeenkomstig voorgaande jaren wordt in overleg met NEC de agenda hiervoor samengesteld. De onderwerpen clubcultuur en volksclub willen we dan ook nadrukkelijk aan de orde stellen, waarbij we met name willen ingaan wat de clubcultuur volgens u als supporter(s) (vereniging) en ons als bestuur en directie nu exact inhoudt.

Erop vertrouwende u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur en de directie van NEC

Hans van Delft
Voorzitter

Martin van Straaten
Bestuurslid supporterszaken

Jacco Swart
Algemeen directeur

Bron: NEC-Nijmegen

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
Reageer op de DTH Facebook pagina