Meer camera’s en verlichting in Goffertpark

Extra camera’s, verlichting, afrastering, slagbomen en een parkwachter moeten de veiligheid in het Nijmeegse Goffertpark vergroten.
Aanleiding is de oplevering van het multifunctionle complex in het park, pal naast het NEC-stadion.
Dat complex zal een dezer dagen klaar zijn. Voor de gemeente Nijmegen reden om voor bijna 400.000 euro extra veiligheidsmaatregelen te treffen in het park.
De laatste Goffert-uitbreiding behelst niet alleen een nieuw trainingscomplex met twee velden, maar biedt ook onderdak aan een nieuw supportershome, het ROC, welzijnsorganisatie Tandem, Stichting Zevenheuvelenloop en de Sint-Maartenskliniek.
De extra voorzieningen zijn nodig, aldus het Nijmeegse college, omdat altijd is aangedrongen ‘op een goede inbedding van het complex in het Goffertpark’.
Dat wil zeggen dat er gezorgd moet worden voor een goede ontsluiting, veilige looproutes, toezicht en extra verlichting.
Daarom zullen er onder meer bewakingscamera’s worden aangebracht, zowel bij het nieuwe gebouw als op de routes daaromheen. De camera’s worden aangesloten op het veiligheidssysteem dat nu al in gebruik is voor het stadion en de omgeving van het stadion.
Het gebouw zelf wordt beveiligd met een afrastering en een rol- en draaipoort.
Daarnaast krijgen fietsroutes in het zuidoostelijke deel van het park extra verlichting. Die fietspaden worden veel gebruikt door scholieren, aldus de gemeente Nijmegen. Reden om maatregelen te treffen.
Ook de bussluis krijgt er verlichting bij. Die verlichting kan aan- en uitgezet worden bij risicowedstrijden.
Het stadionplein wordt voorzien van een slagboom. Daarnaast wil de gemeente een parkwachter aanstellen die toezicht houdt in het Goffertpark. De nieuwe voorzieningen moeten zo snel mogelijk aangelegd worden, aldus het college, om te voorkomen dat vandalen of inbrekers hun gang kunnen gaan in het net opgeleverde multifunctionele complex.
Door zich bij NEC te vestigen, denken de organisaties die het multifunctionele complex betrekken, een breder publiek te kunnen bereiken en begeleiden.

Bron: De Gelderlander

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.