DTH introduceren D66

D66 staat voor een samenleving waar elk individu de kans krijgt om het beste uit zijn of haar leven te halen.

Algemene visie
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. De overheid moet soms juist een stapje terug doen om dat mogelijk te maken. Zo krijgen ondernemende mensen de ruimte. Wanneer iemand (tijdelijk) hulp nodig heeft, staat de overheid voor je klaar. Daarbij staan maatwerk en zelfregie centraal.

Over NEC (en sport in het algemeen)
Topsport is een visitekaartje en inspiratiebron voor heel Nijmegen. Topsport biedt vermaak aan deelnemers en toeschouwers en inspireert jeugd en amateursporters, waardoor de breedtesport wordt versterkt. Sporthelden kunnen een voorbeeldrol vervullen op maatschappelijk gebied of persoonlijke waarden en normen.

Voorstellen:
– topsportverenigingen en topsporters stimuleren zich in te zetten bij maatschappelijke projecten om meer bewegen en gezond gedrag te stimuleren.
Sportverenigingen die dat doen, zoals NEC Doelbewust, daarbij helpen en belonen;
– topsportverenigingen stimuleren om intensief samen te werken, onderling en met amateurclubs, onderwijs en zorginstellingen;
– grote sportevenementen verbinden met de (toeristische) marketing van de stad: de Vierdaagse, de Marikenloop en de Zevenheuvelenloop maken van Nijmegen dé wandel- en hardloopstad van Nederland;
– bijdragen aan de instandhouding en versterking van betaald voetbal in Nijmegen door met NEC samen te werken aan een goede huisvesting, bij voorkeur in de Goffert. De primaire verantwoordelijkheid en financiële lasten van uitbreiding van het stadion horen bij NEC te liggen;
– D66 wil een topsportaccommodatie voor zaalsporten realiseren.

Sporten en bewegen levert mensen zelf én de samenleving veel op. Veel bewegen is belangrijk in het bestrijden van obesitas. Door sporten voelen mensen zich fit en gezond, en zijn beter in staat het beste uit zichzelf te halen. Sport, zeker in verenigingsverband, biedt mensen ook een sociaal netwerk. Sportverenigingen maken met de inzet van veel vrijwilligers sporten mogelijk voor grote groepen mensen. D66 wil zeker ook individuele sportbeleving in parken en de vrije natuur mogelijk maken, vooral 50+ers hebben hieraan behoefte. Meisjes moeten meer worden aangespoord een sport te gaan beoefenen.

Voorstellen D66:
– sportverenigingen in Nijmegen ondersteunen bij professionalisering en samenwerking met andere (sport)clubs, onder meer door inzet van combinatiefunctionarissen;
– meer prikkels die ervoor zorgen dat we efficiënt en kosteneffectief met de sportaccommodaties omgaan in gebruik, beheer en onderhoud;
– sportclubs mogen reclameborden plaatsen op en rondom de velden om zo voldoende inkomsten te kunnen ophalen;
– sporten en bewegen benutten als onderdeel van de preventieve aanpak tegen obesitas;
– meer vrije mogelijkheden creëren, zoals trimbanen en oefentracks met meetpunten;
– ruim baan voor de watersportmogelijkheden van de Nevengeul;
– zwembad Dukenburg moet open blijven.

Meer info?
http://nijmegen.d66.nl/

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.